Digitálny marketing

Digitálny marketing predstavuje dynamickú oblasť, ktorá sa neustále mení. Preto je veľmi dôležité sledovať trendy, ktoré jeho fungovanie ovplyvňujú. Kvalitný digitálny marketing je možné robiť aj na Slovenku. Venuje sa mu veľké množstvo odborníkov, ktorí pomáhajú firmám osloviť zákazníkov. Jedným z odborníkov, ktorý sa problematike digitálneho marketingu venuje je Juraj Kadlec. Má množstvo skúseností s mnohými úspešnými projektami. Ako každý začínal s menšími projektami, z ktorých boli niektoré i vlastné, no neskôr sa o jeho služby, vedomosti a skúsenosti začali zaujímať veľké nadnárodné korporácie. Trendy digitálneho marketingu v roku 2017 sa nachádzajú vo videu vyššie. Hovorí o nich odborník Rob Farrell, ktorý sa tejto problematike venuje rovnako ako Juraj Kadlec.