Frekvenčné meniče a úvod do problematiky

Frekvenčné meniče sú dnes už neodmysliteľnou súčasťou našich životov a bez nich by boli naše životy podstatne komplikovanejšie. Niektoré zdroje ich označujú aj ako invertory a predstavujú komponent veľkej časti spotrebnej elektroniky. Ako príklad si môžeme uviesť klimatizáciu, v ktorej plnia frekvenčné meniče funkciu regulátora teploty. Ak by v tomto zariadení neboli namontované, ľudia by mohli jednotku ovládať výlučne tlačidlami “on” a “off”, čo by nebolo rozhodne príjemné. Zariadenie by teda malo od výroby preddefinovanú teplotu chladenia, ktorá by rozhodne nezodpovedala predstavám všetkých zákazníkov.  

Aké komplikácie poznajú frekvenčné meniče v oblasti ponorných čerpadiel 

Frekvenčné meniče ako súčasť elektrospotrebičov
Využitie frekvenčných meničov v spotrebičoch

Možných závad v oblasti frekvenčných meničov je hneď niekoľko, poďme sa teda pozrieť na niektoré z nich. Začneme problémami s kabelážou a tu môžeme hovoriť napríklad o jej navlhnutí alebo inom poškodení. Akonáhle je ponorné čerpadlo zapojené do elektrickej siete, dochádza k vyhadzovaniu hlavného ističa. Tento problém môže mať pôvod v poškodení frekvenčných meničov alebo v motoroch. Pokiaľ sa pustíte do kontroly izolácie, potom viete tento typ poruchy v zásade veľmi jednoducho identifikovať. Je však nutné poznamenať, že tento typ poruchy je taktiež pomerne jednoduché odstrániť. Na vyriešenie je omnoho viac nepríjemnou situáciou tá, keď je prostredníctvom frekvenčných meničov oznamovaný chod na sucho, no tekutiny je pritom dostatok. Príčin takéhoto stavu je hneď niekoľko a dochádza k nemu v dôsledku poškodenia jednotlivých komponentov celej sústavy. Reč môže byť napríklad o závade na spojke na trase medzi hydraulikou a motorom, na kabeláži medzi čerpadlami a frekvenčnými meničmi alebo tiež o poruche kondenzátora. Na vylúčenie prípadnej poruchy na strane kondenzátora by ste ho jednoznačne mali premerať, samozrejme ak to situácia dovoľuje. Pokiaľ nie, tak ho jednoducho vymeňte. Spomínaná komplikácia môže mať tiež súvis s potrubím, ktoré sa nachádza medzi čerpadlom a tlakovým senzorom. Závada na ňom síce nie je príliš frekventovaná, no z času na čas predsa len môže dôjsť k jeho zaneseniu či prederaveniu. Na záver tiež nesmieme zabudnúť na situáciu, kedy sú síce frekvenčné meniče nastavené správne, no i tak dochádza ku kolísaniu tlaku. Príčin môže byť opäť niekoľko, no tými najčastejšími sú zanesenie vodného filtra, nedostatočne dimenzovanie vodoinštalačnej siete či osadenie filtra na nesprávne miesto. O frekvenčných meničoch sa viac dočítate  na internetovej stránke https://www.kelheim.sk/.