Pripomíname si 160. výročie Memoranda národa slovenského

Poznanie histórie svojej krajiny patrí k základným vedomostiam, ktoré by každý obyvateľ krajiny mal poznať. V roku 2021 si Slovensko pripomína 160. výročie Memoranda národa Slovenského, čo je neoddeliteľná história Slovenska. Memorandum je veľmi významným okamihom, a to nielen pre Slovensko, ale zároveň aj pre Maticu slovenskú. 

O čom bolo podpísania Memoranda?

História Slovenska a jej hrady a zámky
Fakty o histórii Slovenska

Memorandum slovenského národa sa podpísalo šiesteho a siedmeho júna v roku 1861. Podpisovanie a zhromaždenie sa uskutočnilo vo vtedajšom Turčianskom svätom Martine, terajšom Martine. Neskôr bolo po tejto významnej udalosti, kde sa menilo história Slovenska, aj pomenované námestie v Martine. V skratke sa však poďme pozrieť o čom bolo celé memorandum. Memorandum národa Slovenského môžeme považovať za taký rodný list Slovenska, pretože práve vďaka nemu sa začala písať história Slovenska ako územia. Takisto sa vďaka memoranda dostal slovenský jazyk do škôl, ale aj na úrady ako úradný jazyk. Okrem toho, že vďaka memorandu vzniklo ako tak Slovensko, neskôr vznikla aj Matica slovenská, čo bolo jedným z odporúčaní memoranda. Matica slovenská vznikla o chvíľu po memorande a jej sídlo bolo v Martine, kde doteraz sídli v troch budovách Matice slovenskej. 

Memorandum sa oslavuje na Slovensku dodnes

Ako hovorí nadpis tohto článku, v roku 2021 oslavujeme 160. výročie Memoranda národa slovenského. V júni si pripomínalo celé Slovensko túto významnú udalosť,  napríklad v meste Martin bol pripravený bohatý program, ktorý sprevádzalo mnoho historikov, zábavného, ale aj náučného či historického programu a mnoho iného. História Slovenska je veľmi dôležitá a memorandum bolo veľkým krokom pre Slovákov a preto je skutočne nevyhnutné aby sme ho nie len oslavovali, ale aj podporovali a vzdelávali o ňom tých, ktorí nemajú o ňom dostatočné informácie. To, čo môžeme dať našej krajine bez toho aby sme museli vynaložiť nemožné sily, je poznať našu vlastnú históriu. Poznať históriu Slovenska je veľmi dôležité, podstatné a prispieva nielen k láske k svojej krajine, ale aj k všeobecnému prehľadu. Ak sa chcete dozvedieť viac o histórii Slovenska, určite vám odporúčame obrátiť sa na internetové stránky spoločnosti https://slovander.sk/, kde nájdete zaujímavé informácie nie len o histórii Slovenska, ale aj o iných zaujímavostiach našej krajiny.