Porovnanie jednotlivých spôsobov zvárania a využite elektród

Zváranie je efektívny spôsob spájania dvoch materiálov, ktoré sú roztaviteľné. Zváranie má svoj vlastný odbor, ktorý sa nazýva zváračstvo. Študovať sa dá na odborných školách, prípadne sa základy zváračstva možno naučiť na kurze. Zvárači sú momentálne vyhľadávaná profesia. V automobilovom, zlievarenskom, či strojárskom priemysle, prípadne v kovospracujúcich závodoch sa výroba nezaobíde bez vyškolených šikovných zváračov. Okrem efektivity a trvácnosti je zváranie aj ekonomický výhodný spôsob, ako spojiť kovové aj niektoré nekovové predmety, ktoré sa následne nedajú rozobrať. Sú rôzne postupy, ako sa dá zváranie vykonávať, a to teplom, teplom a tlakom, alebo len tlakom. Najčastejšie využívaný spôsob zváranie je tavný, konkrétne elektrickým oblúkom, ktoré si vyžaduje použitie elektródy.

Rozdiely v zváracích postupoch

Rôzne metódy zvárania si vyžadujú použitie odlišných prídavných materiálov. Tlakové zváranie sa vykonáva za studena, pôsobením tlaku, buď trením, alebo odporom. Najznámejší proces bodového odporového zvárania je, keď sa zvar zhotoví v jednom mieste bodu medzi medenými elektródami. Tavné zváranie sa môže vykonávať plameňom, elektrickým oblúkom, plazmou, alebo elektrickým lúčom. Plameňové zváranie je najstaršia používaná metóda, ktorá využíva teplo s použitím plynu, ktorý horenie podporuje. Je využívané pre opravárenskú činnosť. Jeho nevýhodou je dlhší čas zvárania a náchylnosť k tvorbe nie príliš kvalitných spojov. Plazmové zváranie má všestranné využitie, je spoľahlivé s dosiahnutím vysoko kvalitného výsledku. Vyžaduje použitie digitálneho prúdového zdroja, chladiaceho zariadenia, plazmového modulu a plazmových zváracích horákov. Tento spôsob zvárania si však vyžaduje veľmi nákladné prídavné materiály v porovnaní s oblúkovým zváraním, pri ktorom je potrebná len elektróda, alebo drôt.

Oblúkové zváranie

Oblúkové zváranie je veľmi obľúbené a využívané snáď v každej priemyselnej výrobe. Je ekonomicky nenáročné a napriek tomu je kvalita zvarových spojov veľmi vysoká. Tento spôsob zvárania je univerzálny, nenáročný a použiteľný pri rôznych zváračských polohách aj v náročných podmienkach.   Prídavným materiálom, ktorý sa pri tomto spôsobe používa je zváracia elektróda. Môže mať formu tyčinky, alebo drôtu, ktoré sa za pôsobenia vysokej teploty roztavia a spolu s nataveným základným materiálom vytvoria zvarový spoj. Zváracie elektródy rozlišuje podľa toho, aký majú obal a podľa toho, na aký druh zváraného materiálu sú vhodné.

Ponuku vysokokvalitného a cenovo dostupného materiálu, ktorý je potrebný na zváranie, ako sú elektródy, drôty a tyčinky, spájky, nájdete na https://www.interweld.sk.