Otvorenie reštaurácie je pomerne obšírnou témou a povinností budete mať hneď niekoľko

Už samotné otvorenie reštaurácie preverí do značnej miery vaše manažérske schopnosti a my sa budeme venovať konkrétnejšie niektorým byrokratickým úkonom, ktoré budete musieť určite zabezpečiť. Podstatnou je tiež komunikácia so živnostenským alebo obchodným registrom a toto závisí od právnej formy vášho podnikania. Označenie niektorej z nich za výhodnejšiu je pomerne komplikované, a preto si v danej téme toho pred otvorením reštaurácie zistite čo najviac. Poradiť sa pritom pokojne môžete s právnikom, účtovníkom alebo ekonómom. Z pohľadu nehnuteľnosti je následne potrebné disponovať rozhodnutím o kolaudácii a nájomnou zmluvou. Otvorenie reštaurácie si taktiež vyžaduje vypracovanie prevádzkového poriadku a v tejto otázke vám odporúčame osloviť skúsenú firmu, ktorá sa danej problematike venuje a má s ňou dostatočné skúsenosti.  

Otvorenie reštaurácie nemusí byť jednoduchým, no dôležité je dotiahnuť všetky veci do konca

Otvorenie reštaurácie v centre mesta
Bontón na otvorení reštaurácie

Pred otvorením reštaurácie by tiež nemalo uniknúť našej pozornosti, že prevádzka stravovacieho zariadenia patrí do kategórie remeselných činností. Pokiaľ teda nedisponujete vyučením v obore a neviete v ňom dokladovať aj požadovanú prax, potom je potrebné prijať zodpovedného zástupcu, ktorý by uvedené náležitosti spĺňal. Prevádzkové priestory musia byť ešte pred otvorením reštaurácie schválené príslušným úradom verejného zdravotníctva a ten musí odobriť ich spôsobilosť na prípravu a konzumáciu jedál a nápojov. Tento úkon rozhodne nie je potrebné vnímať ako prehnanú dávku byrokracie a cieľom je chrániť zamestnancov a predovšetkým zákazníkov tejto reštaurácie. Všetko v tomto smere má teda svoje opodstatnenie, pričom kontrolóri môžu mať isté výhrady a tie je potrebné pred otvorením reštaurácie odstrániť. Nesmieme tiež zabudnúť na vybavenie registračnej pokladne a tá musí byť evidovaná na príslušnom daňovom úrade. V tomto bode odporúčame zapracovať aj na prepojení celého systému s tabletom a príslušným softvérom, ktorý uľahčí prácu čašníkom a obsluhe tak, aby vedeli všetky objednávky prehľadne spracovávať a tieto veci sa značnou mierou podpíšu pod ich komfort a zníženie chybovosti pri práci. Snáď každá reštaurácia má pred svojou prevádzkou umiestnenú reklamu, ktorou sa snaží pozvať zákazníkov do svojich priestorov. V otázke reklamnej plochy je potrebné osloviť magistrát mesta a ten musí odsúhlasiť jej umiestnenie. Ak kliknete na webovú stránku http://www.ikelp.sk/blog dozviete sa viac.